Geen LEF in het Vlaamse Regeerakkoord 2014

Bij het lezen van het regeerakkoord moeten we niet alleen lezen wat er staat, het is ook interessant na te gaan wat er niet (meer) in staat. Waar men zich in 2009 nog engageerde om een gezamenlijk aanbod levensbeschouwing in het onderwijs in de steigers te zetten, wordt daar in de tekst van 2014 met geen woord meer over gerept. Dit in tegenstelling tot Franstalig België waar men zich wel politiek engageert om de uren levensbeschouwelijke vakken te halveren en de vrijgekomen tijd te gebruiken om les te geven over burgerschap en samenleven in diversiteit.

In het Vlaamse akkoord van 2009 beroerde volgende zin al snel de levensbeschouwelijke gemoederen: “Met het oog op de realisatie van een gezamenlijk aanbod ‘levensbeschouwing’, naast de huidige keuzemogelijkheden binnen het officieel onderwijs, maken we de samenwerking mogelijk tussen de aanbieders van de verschillende levensbeschouwelijke vakken.”

Lees verder Geen LEF in het Vlaamse Regeerakkoord 2014