Het goede leven als technologisch ontwerp

Met zijn meest recente boek Op de vleugels van Icarus: hoe techniek en moraal met elkaar meebewegen bekent de Nederlandse techniekfilosoof Peter-Paul Verbeek zich tot het vooruitgangsdenken dat heden ten dage floreert. Eerder dan een innovatie als de Googlebril, prenatale diagnostiek of de zelfrijdende auto te beoordelen in termen van zwart of wit, wijst Verbeek immers telkens op de veelkleurige mogelijkheden die deze nieuwe technologieën openen om het goede leven actief vorm te geven. Wil de ethiek zichzelf niet langer veroordelen tot een gevecht in de achterhoede van technologische evoluties die al lang een feit zijn, zo luidt zijn centrale betoog, dan dient ze zich dringend te buigen over de vraag wat voor technologisch leven we willen leiden. Verbeeks ‘possibilistische’ insteek is een ware verademing in het gespleten technologiedebat waar utopische innovatieriedels de strijd aangaan met apocalyptische doembeelden. Alleen stelt zich uiteindelijk de vraag of Verbeeks vooruitgangsdenken niet al te mak meebeweegt met de techniek.

Lees verder Het goede leven als technologisch ontwerp